Forfatterarkiv: Tim Graverkontor Henny Ramskov

Babysalmesang i Tim kirke

Tim-Stadil-Vedersø pastorats tilbud i foråret 2022.

Vi mødes i Tim kirke: præsten samt mor og /eller far og baby.
Vi synger og sanser – smiler og danser.
Bagefter er det tid for en kop kaffe og en snak.

Vi begynder i Tim kirke på onsdag den 20. april 2022 kl. 9.30 – 11.00
Tilmelding ikke nødvendig.

Oplysninger kan hentes hos mig,  Unna-Pernille Gjørup, tlf. 2126-0292, mail upj@km.dk

Kom og vær med!

Fredsgudstjeneste i Ringkøbing kirke lørdag den 26. februar kl. 19.00

I anledning af den russiske invasion i Ukraine vil der blive holdt en fredsgudstjeneste i alle landets 10 stifter på lørdag.

Da de fleste ukrainere i Ribe stift er bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, vil gudstjenest-en i Ribe Stift blive holdt i Ringkøbing kirke på lørdag den 26. februar kl. 19.

Prædikant er biskop Elof Westergaard.

På vegne af Tim-Stadil-Vedersø kirker

Unna-Pernille Gjørup, sognepræst

 

Kirken er åben

Kirken er stadig åben for besøg, gudstjenester og øvrige handlinger.

Der er gudstjeneste i Tim kirke på søndag den 10. januar kl. 10.30.

Grundet nye skærpede afstandskrav er der i øjeblikket kun plads til 20 kirkegængere i Tim kirke.

Der findes altid helt opdaterede retningslinier og information om aktiviteter på www.tsv-kirker.dk.

AFLYSNING AF JULEGUDSTJENESTER!

DET ER NU BLEVET OFFICIELT MEDDELT FRA BISKOPPEN, AT ALLE GUDSTJENSTER ER AFLYST FRA D. 24. 12. TIL 3. 1. 2021 – BEGGE DAGE INKLUSIVE.

NÆSTE BERAMMEDE GUDSTJENESTE ER I VEDERSØ KIRKE HELLIG TREKONGERS AFTEN D. 5. 1. KL. 19:00.

Med ønsket om en glædelig jul til alle – på trods af denne bedrøvelige meddelelse.

C. U. Terp

Vi henviser til kirkernes hjemmeside www.TSV-kirker.dk for seneste nyt.

Aflysning af arrangementer

Nu er det nye kirkeblad ved at være kommet rundt i alle postkasser, og til det hører der desværre også en række aflysninger.

Adventhygge i præstegården den 9. december er aflyst, og det samme er filmaftenerne den 17. februar og 17. marts. Ligeledes er alle annoncerede møder i studiekredsen, læsekredsen og strikkecaféen aflyst.

Som det er beskrevet i kirkebladet, er juleaftensgudstjenesten for alle 3 kirker slået sammen og rykket ud til idrætshallen på Vedersø Idrætsefterskole kl. 15.00.

Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.

Aflysning af kommende arrangementer

Alle kommende arrangementer i gældende kirkeblad aflyses. Det drejer sig om filmaften den 26. november, foredrag den 19. november samt studiekreds og strikkecafe.
Gudstjenester gennemføres som planlagt, men der er kommet et par ændringer i planen i gældende kirkeblad. Den 29. november er gudstjenesten kl. 10.30 i Tim og ikke i Stadil som tidligere annonceret. Ligeledes er gudstjenesten den 6. december kl. 9.00 flyttet til Stadil i stedet for Tim.
Se www.tsv-kirker.dk for løbende opdatering.