Bestyrelsen Tim GIF

Tim Gymnastik- og Idrætsforenings daglige drift varetages af en formand, en økonomiansvarlig og en aktivitetsansvarlig. (Triologi) Disse tre personer udgør Ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar imellem sig. Alle vælges på Generalforsamlingen for et år ad gangen. Se ‘Organisationsplan’ og ‘Årshjul’.

Formand
Kasper Hansen
Høbrovej 12
6980 Tim
42422315
formandtimgif@hotmail.com

 

Formandens opgaver

 • Kontaktperson til DGI, Tim Skole, Ringkøbing-Skjern Kommune, Tim Borgerforening og Tim Hallen
 • Kontakt til sponsorudvalg
 • Kontakt til Forårsfest-udvalg

_________________________________________________

Aktivitetsformand
Tanja Dorscheus Pedersen
Sneppevej 4
6980 Tim
22638445
tanja__dorscheus@hotmail.com

 

Aktivitetsformandens opgaver:

 • Kontakt med alle idrætsaktiviteter
 • Planlægger generalforsamling
 • Hjemmesiden og PR
 • Spørgsmål vedr. rekvisitter m.m.
 • Kontaktperson til Foreningssamvirke
 • Sørge for indkaldelser til diverse møder

________________________________________________

Økonomiansvarlig:
Sabrina Moberg Behmer
Holstebrovej 144
6980 Tim
51323009
sabba_1986@hotmail.com


Økonomiansvarliges opgaver:

 • Hjælper alle med budget m.m.
 • Kontaktperson til bogholder (Chris, 23204930, chris.tim@post.tele.dk) og revisorer (Karen Marie Smedegård og Jens Thomsen)
 • Conventus
 • Overordnet kontingentansvar
 • Administration vedr. kommunale tilskud mv.

___________________________________________________

Suppleant
Britt Andbæk Pedersen
Torstedvej 98
6980 Tim
40346454
brittandbaek@gmail.com

 

___________________________________________________

Suppleant
Lotte Vestergaard Snogdal
Pradsgaardsvej 9
6980 Tim
61944599
lottesnogdal@hotmail.com

_______________________________________________________
Suppleanternes opgaver:

 • Aktiv deltagelse på bestyrelsesmøder, budgetmøde mv.
 • Skriveopgaver/referent

_________________________________________