Orienteringsmøde om sammenlægning af Tim, Stadil og Vedersø menighedsråd

Ved menighedsrådsvalget i november 2016 gik medlemmerne til valg på at arbejde for en sammenlægning af de tre menighedsråd i pastoratet. Der indkaldes derfor til orienteringsmøde om den kommende sammenlægning af menighedsrådene i de tre sogne.
Mødet vil blive afholdt i Vedersø Kulturcenter, torsdag d. 16. november 2017 kl. 19.30.
Alle medlemmer af folkekirken i de tre sogne er velkomne. I starten af 2018 vil der blive afholdt menighedsmøder i de enkelte sogne, hvor der træffes endelig afgørelse. Vel mødt!

Menighedsrådene Tim ­ Stadil ­Vedersø pastorat