Udendørs høstgudstjeneste

Den 20. september kl. 10.00 indbydes der til høstgudstjeneste hos Stine og Lars Danielsen på Timgård, Tim Kirkevej 13 i Tim.
Vi holder traditionen tro fælles høstgudstjeneste for Tim, Stadil og Vedersø sogne under åben høsthimmel. Vi mødes i halmballekirken, som er bygget op på Timgård. FDF har indrettet kirkerummet, og det nystartede konfirmandhold er med til at pynte kirken.
Efter gudstjenesten holder vi udvidet kirkekaffe i høstkirken. I skal selv medbringe the / kaffe / eller hvad I nu vil drikke, og I skal huske at tage egen kop eller krus med. Menighedsrådet sørger for, at der er lidt at bide på, så vi ikke går sultne hjem – hverken til sjæl eller legeme.
I tilfælde af dårligt vejr går vi over på plan B – som betyder, at vi forlægger gudstjeneste og kirkekaffe til Tim kirke.
Vel mødt!                                                                                  Menighedsrådet
10 festlige høstgudstjenester over hele landet - Kristendom.dk