Årets gang og praktiske gøremål

Årets gang og arrangementer

 • Generalforsamling med status over, hvad der er sket i det forgangne år
 • Skovedage forår og efterår
 • Sct. Hans bål i Byskoven
 • Kulnaturaften i samarbejde med flere foreninger
 • Juletræstænding i samarbejde med flere foreninger

Borgerforeningens praktiske gøremål

 • Pasning af bynære grønne områder. Et “grønt-hold” passer og plejer i årets løb de grønne områder.
 • Skovdage forår og efterår, hvor alle borgere i sognet inviteres til at vedligeholde og forskønne grønne områder – Byskoven, Skoleskoven, Brugshaven og Mosen.
 • Vedligeholdelse og pasning af flagalleen i Hovedgaden. Flagning varetages af et flaglaug på 10 personer.
 • Beplantning af blomsterkummer i Hovedgaden og i Tim Kirkeby i samarbejde med lokale borgere
 • Vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af juleudsmykning i Tim og Tim Kirkeby. Et “elektriker-hold” søger for udsmykningen til første søndag i advent.
 • Juletræstænding i Brugshaven i samarbejde spejderne
 • Drift og vedligehold af hjemmesiden www.tim-sogn.dk.
 • Support på hjemmesiden www.tim-sogn.dk til foreninger.