Tim Borgerforening

Hvem er vi, og hvad gør vi?

Tim Borgerforening:

 • Er en af byens ældste foreninger, stiftet 1901
 • Er for alle borgere i Tim Sogn og andre, som gerne vil støtte vort arbejde
 • Har en valgt bestyrelse på 5 medlemmer
 • Har et underudvalg Tim Foreningssamvirke
  (foreninger, institutioner, og lignende grupperinger)
 • Er ejere af Anlægget i Tim og Brugshaven
 • Har en repræsentant i “Tim Mose” og “Stationen”
 • Har ansvaret for Byskoven, Skoleskoven og Brugshaven
 • Har ansvaret for flagalleen i Hovedgaden
 • Har ansvaret for blomsterkummerne i Hovedgaden og på Torvet i Tim Kirkeby
 • Har ansvaret for juleudsmykningen i Tim og Tim Kirkeby
 • Repræsenterer Tim Sogns borgere og varetager sognets interesser i samarbejdet med offentlige myndigheder, andre foreninger og organisationer

Læs mere Formål og medlemskab
Læs mere Årets gang og praktiske gøremål
Læs mere Vedtægter