Forfatterarkiv: Ulla Nielsen

Info om Bredbåndspuljen

I bestræbelserne på at få så mange husstande i kommunen koblet på et godt internet, så afholder Ringkøbing-Skjern Kommune også i år informationsmøder om statens bredbåndspulje.

Møderne  finder sted den 12. juni kl. 19.00-20:30 i Vorgod-Barde Hallen, Nørlundvej 1, 6920 Videbæk samt den 13. juni kl. 19.00-20:30 i Højmark Forsamlingshus, Adelvej 45, 6940 Lem.

På møderne vil kommunens digitaliseringskonsulent Kasper Barsted Christensen og landdistriktskoordinator Lotte Finnerup gå i dybden med bredbåndspuljen, ansøgningsprocessen fra start til slut, og desuden drøfte med deltagerne, hvordan kommunen hjælper projekterne bedst muligt.

Tilmelding til møderne af hensyn til forplejning sker til kasper.christensen@rksk.dk. Anfør desuden hvilke af de to møder, du ønsker at deltage i.

Du får besked via e-Boks inden mødet, hvis din adresse kan søge puljen.