Cykelsti langs Hovedvej A16

Borgerforeningen har ansøgt Vejdirektoratet om prioritering af en cykelsti langs Hovedvej A16 i den nordlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Svaret fra Vejdirektoratet er desværre, at der ikke er økonomiske midler til projektet på nuværende tidspunkt. Svaret er til orientering videresendt til Ringkøbing-Skjern Kommunes formanden for Teknik- og Miljøudvalget John G. Christensen.

Er du interesseret i at læse ansøgningen og svaret i sin fulde længde klik her:

 

Vejdirektoratet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg

Att.: Aleks Danmark                                Tim, januar 2018

Ansøgning om cykelsti langs Hovedvej A16 i den nordlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune

Tim Borgerforeningen anmoder om, at Vejdirektoratet vil vurdere og prioritere en cykelsti langs Hovedvej A16 i den nordlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Etableringen af en cykelsti langs Hovedvej A16 vil fremme den lokale trafiksikkerhed og cykelturismen.

Faktuelle oplysninger til brug for Vejdirektoratets prioritering:

 • Trafiksikkerhed for børn og unge til skole og sport
  Tim Skole har fra Hee-No skoledistrikt p.t. 28 elever og fra Ringkøbing skoledistrikt p.t. 10 elever. Det er alle potentielle cyklister på en cykelsti langs Hovedvej A16. Tallene er oplyst af Tim Skole.
  Tim Gymnastik og Idrætsforening og Hee Boldklub har et fodboldsamarbejde omkring børne- og ungehold i alderen 10 til 16 år. Det udgør ca. 60 børn og unge, som også er potentielle cykellister på strækningen. Tallene er oplyst af Tim Gymnastik og Idrætsforening.
 • Trafiktæthed inkl. tung trafik/godstransport
  Vejdirektoratets seneste målinger fra 2015 viser 5.264 køretøjer pr. døgn.
 • Turister hele året
  Ringkøbing-Skjern Kommune er en af Danmarks fire største turismedestinationer målt i turismeforbrug. Det seneste år har der været en stigning i overnatninger med fem procent svarende til 3.608 mio. overnatninger i 2016. Turismen er koncentreret langs vestkysten og heraf afledt trafik på Hovedvej A16.
 • Øget turisttilstrømning til ny turistattraktion
  Det nye Oplevelsescenter Naturkraft beliggende nord for Ringkøbing ved Hovedvej A16 forventer et årlig besøgstal på over 200.000, når det står færdig i 2020. Hermed øget trafiktæthed på Hovedvej A16 i nordgående retning.
 • Mobilitetsplan Ringkøbing-Skjern Kommune
  Helt i tråd med Vejdirektoratets indsats for at få endnu flere i sadlen satses der på øget cyklisme i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det fremgår af kommunens mobilitetsplan, at cyklismen skal øges med fem til ti procent inden 2020.

Tim Borgerforening ser frem til at høre nærmere fra Vejdirektoratet angående prioritering og tidshorisont for etablering af en cykelsti langs statsvejen i den nordlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med venlig hilsen
Tim Borgerforening
Jens Gammeljord Snogdal
gammeljord_9@hotmail.com


Svar fra Vejdirektoratet modtaget 22. januar 2018:

Kære Jens

Mange tak for din henvendelse og dit informative brev. Vejdirektoratet har ønskerne om cykelsti mellem Hee, Tim og Ulfborg på vores prioriteringsliste, dog er der ikke økonomiske midler til projektet på nuværende tidspunkt. Vi er meget opmærksomme på, at der ikke er anlagt cykelstier på denne vejstrækning.

De seneste år har Vejdirektoratet arbejdet for at fremme cyklismen. Der har været afsat midler til fremme af cykeltrafik gennem cykelstipuljer. Puljerne har ydet medfinansiering til kommunale cykelstiprojekter samt cykelprojekter langs statsvejene. I den seneste cykelpulje var der ikke afsat midler til cykelstier langs statsveje. Midlerne var afsat til andre cykelprojekter.

Vejdirektoratet behandler alle ønsker om cykelstier langs statsvejene i Vejdirektoratets prioriteringsmodel, således at der prioriteres midler til de projekter, der samlet set vurderes at have den største effekt.

Som nævnt er alle midlerne i cykelstipuljen disponeret, og der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til yderligere statslige cykelprojekter. Cykelstien Hee-Tim og Tim – Ulfborg er ikke et af de projekter, som har været prioriteret til udmøntning.

Vejdirektoratet tilføjer jeres henvendelse og de fremsendte informationer til stiprojekterne, således at informationerne kan indgå i en mulig kommende prioritering af cykelstier

Har du evt. spørgsmål er de velkommen til at kontakte mig på 7244 2041.

Venlig hilsen

Aleks Danmark
Ingeniør
Planlægning og Myndighed (Aalborg)
Vejdirektoratet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2041
Mobil +45 5096 4582

alda@vd.dk
vejdirektoratet.dk