Tim Mose

Den selvejende institution Tim Mose

Tim mose er en selvejende institution, hvor alle arbejder frivilligt. Vores formål er at give et bredt publikum muligheder for både friluftsliv og motion samt oplevelser og læring i naturen.

Læse mere om undervisning i mosen

Vi har til formål at eje og administrere parcel 2 af matrikel nr. 19a sønden åen, Tim, og matrikel nr. 92d norden åen, Tim, således at området henligger attraktivt for brug i undervisning og naturoplevelser for alle brugere. Derudover har Tim Mose også af Kommunen fået tidsubegrænset råderet over det engareal, der ligger øst for banen og ned mod åen på sydsiden.

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af repræsentanter fra henholdsvis:

 Tim Skole (pt Line Sckerl – kasserer)
 Tim Skoles SFO (pt Henrik Ellersgaard – formand)
 Skolens pedel (pt Christian Damgaard)
 Tim Borgerforening (pt Mads Nedergaard)
 Tim Seniorer (pt Jørgen Vestergaard)
 En forældrerepræsentant (pt Kenneth Pedersen)

Historie

I mosen ved Tim Å vest for dambruget er der gravet tørv så sent som under 2. verdenskrig. Siden det stoppede har Tim Skole haft adgang til området, og har kunnet benytte det til at skabe undervisning uden for lokalerne og uden for bøgerne.

Da der på et tidspunkt blev penge i frijord, fik daværende ejer i starten af 80’erne et ønske om at sælge jorden og bruge pengene i den almindelige landbrugsdrift. Det fik daværende skoleleder Emil Christensen til at søge Turborgs netop oprettede Grønne Fond, og i Maj 81 fik skolen et brev om en bevilling på de 25.000 kr. som jorden dengang kostede. Jorden blev købt og den selvejende institution Tim Mose opstod. I årenes løb er der ad flere omgang søgt penge hjem til udgravning og vedligehold af blandt andet mosehullerne.

I 1982 søgte Emil igen Tuborg fonden og fik 5.000 kr. til bygning af et historisk tørvehus, der kunne bruges til opholdssted under regnvejr. Pengene blev bevilliget, og med hjælp fra en masse gratis donationer på materialer og forældre der 3 aftner dukkede op og gav en hånd, så stod tørvehuset færdigt i 82. Tørvehuset nedbrændte i 2009 og i 2011 søgte Tim Mose derfor atter fonde og forskellige institutioner, og det lykkedes at skrabe 70.000 kr. sammen til at bygge det madpakkehus, der i dag står flot dernede.

Kanoprojekt

Tim Mose har i løbet af de sidste par år i samarbejde med Landsbyklyngen Vestrum arbejdet på et kanoprojekt på Tim Å. Projektets formål er at give alle en lettere adgang til naturen, og opleve vores skønne natur fra vandsiden også.

Der blev i 2022 søgt penge hjem til indkøb af kanoer, udstyr og 3 kanobroer, og takket væren en donation fra Friluftsrådet på 225.000 kr. og Kommunens gearingspulje på 169.000, så er alle pengene til projektet i hus, og der er indkøbt 6 kanoer, en kanotrailer og alt nødvendig udstyr for at kunne sejle en tur ned ad Tim Å. I løbet af 2024 forventes det, at der etableres 3 kanobroer langs åen. Én i Torsted, én i Tim og én i Stadil. De skal gøre det lettere at få kanoerne i og op ad vandet.

Kanosæsonen for vores lille projekt løber fra 16. juni og indtil 1. november. I dette tidsrum udlåner vi kanoer mod et mindre administrationsgebyr. Det koster 300,- kr. at låne traileren med 6 kanoer. Prisen er det samme om man skal bruge 1 eller alle kanoer. Hver kano har plads til 3-4 personer, og vi har alt nødvendigt udstyr – også svømmeveste i str. 40-130 kg. Er man interesseret i at låne vores kanoer, så kontakt Line Sckerl fra Tim Moses bestyrelse på tlf 40 15 53 10.

Kanoerne kan kun udlånes til sejllads på Tim Å, Tim Engsø, Stadil Fjord og Vonå.

Læs mere om udlån af kanoer og retningslinjer