LAG midler til Brugshaven

Det blomstrer og gror til næste år i Brugshaven. Flittige frivillige borgere arbejder ihærdigt på et nyt flot grønt område, placeret centralt i byen. Tim Borgerforening har fået tilført midler, som gør det muligt at påbegynde etableringen af Brugshaven.

LAG Ringkøbing-Skjern har bevilget 45.000 kr.+moms til etablering af Brugshaven, Mølgaardsvej 1.

Dagli’ Brugsen Tim har sponsoreret 5.000 kr. og Tim Erhvervsnetværk har givet tilsagn om et tilsvarende sponsorat.

Det samlede overslag over udgiften til etableringen var anslået til 160.000 kr. incl. moms.

Borgerforeningen er meget glad for de penge, der er modtaget og etablerer nu Brugshaven i det omfang midlerne rækker. Til trods for det bliver i en reduceret udgave af det oprindelige projekt, bliver det en dejlig have, til fælles brug og fælles glæde for alle – Tim 0-100.

Der er flisebelagt sti så kørestole, rollatorer og barnevogne nemt kan køre igennem haven. Der bliver terrasse med bænke, hvor vi kan tage en pause og gerne en snak med en medborger. Haven bliver tilplantet med træer, buske og blomster. Den forfaldne storkerede restaureres og reetableres i haven. Et kunstværk af Alex Janichen, Hee, som tidligere har stået ved 3F i Ringkøbing, genopføres i haven.

På vegne af Tim Sogn – Tusind tak til LAG, sponsorer og 3F Ringkøbing. Tusind tak for al den frivillighed vi mobiliserer i sognet.

Tim Borgerforening