Nyt liv på tomme kommunale arealer

Ansøgningsfrist forlænget til den 30. maj på grund af manglende ansøgninger

Har du en god ide til nyt liv på en tom kommunal grund i dit nabolag – og har du en arbejdsgruppe til det praktiske arbejde, så er Borgerforeningen behjælpelig med at udarbejde ansøgning til kommunen. Der er afsat 75.000 kr. til et projekt i en landsby.

Kontakt Benthe Holgersen, bentheholgersen@gmail.com, tlf 23673976
Ansøgningsfristen er den 30. maj 2018

Læs mere nedenfor om kriterier for at søge.

Nyt liv til tomme kommunale arealer

I Magleby på Møn plantede de lokale beboere en æbleplantage, da kommunen havde jævnet et faldefærdigt hus med jorden og præpareret grunden til beplantning.

Naboerne kigger nu ud på smukke æbletræer i stedet for en vildtvoksende tom grund; børnene kan klatre, bier og fugle kan fouragere – og når æblerne er modne, samles landsbyen til æbledage med æblemostfremstilling og kagebord med æblekager i alle afskygninger.

Frugttræerne er blot ét eksempel på udnyttelse af tomme kommunale grunde. Der er mange andre gode måder at skabe nyt liv på de uudnyttede arealer, der ligger tilbage, når kommunen har fjernet et faldefærdigt hus, eller en sportsplads ikke længere bruges.

Og forhåbentlig er der masser af gode idéer rundt om i landdistrikterne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Find byens dna

På det seneste møde i Økonomiudvalget bevilligede politikerne 75.000 kr. til den gruppe landsbybeboere, der via en ansøgning kan komme op med det bedste forslag til en bedre udnyttelse og indretning af en eller flere tomme kommunale grunde i lokalområdet.

– Projektet skal ses som et led i et samskabelses-projekt, der skal give borgerne i landsbyerne muligheden for at genanvende, forskønne og i det hele taget skabe nyt liv på tommer arealer i byen efter deres ønske, siger landdistriktskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lotte Finnerup.

Mens Landdistriktsrådet vurderer ansøgningerne og udpeger en vinder, er det Lotte Finnerup, der kan rådgive og vejlede borgergrupper i ansøgningsprocessen. Hendes råd lyder, at man forsøger at afspejle en landsbys dna og værdisæt i ansøgningen og eksempelvis skaber en ny fortælling eller indarbejder eksisterende historie i et revitaliseringsprojekt, der kommer en bred skare af lokale borgere til gavn.

– Dét, Landdistriktsrådet gerne vil se, er projekter, der giver byen værdi gennem nyskabelse, som har en multifunktionel anvendelse, og som understøtter byens potentiale og identitet og dermed øger byens attraktivitet for nuværende og kommende beboere, forklarer hun.

Lotte Finnerup understreger, at mens idéen til nyt liv på et tomt, kommunalt areal skal være god, behøver ansøgningen til gengæld ikke være lang.

– Man kan komme langt med et halvt A4-ark, hvis man formulerer sig klart og præcist og har en god idé, siger hun.

Ansøgningerne sendes til lotte.finnerup@rksk.dk senest den 3. april.

Med venlig hilsen
Lotte Finnerup
Udviklingskonsulent
Landdistriktskoordinator

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

Telefon: 25324746

E-mail:lotte.finnerup@rksk.dk