Forfatterarkiv: Lars Henrik Nordestgaard Andersen

Ny bestyrelse til Støtteforeningen for Tim Skole

Kære forældre eller frivillige med et ønske om at hjælpe Tim Skole

Som det er fremgået af ForældreIntra, skal vi have valgt en ny bestyrelse til Støtteforeningen for Tim Skole, da den nuværende bestyrelse har besluttet af bruge kræfterne på andre ting.

Skolebestyrelsen vil benytte lejligheden til at sige en stor tak for et veludført arbejde. Støtteforeningen har sikret muligheden for onsdagsmad og stået bag en række arrangementer, som har haft til formål at samle penge ind til vores skolebørn. På denne måde har de bidraget til elevernes oplevelser og  glæde i dagligdagen, eksempelvis tilskud til kunststofbanen, som bruges i frikvarterne.

Læs resten