Ny bestyrelse til Støtteforeningen for Tim Skole

Kære forældre eller frivillige med et ønske om at hjælpe Tim Skole

Som det er fremgået af ForældreIntra, skal vi have valgt en ny bestyrelse til Støtteforeningen for Tim Skole, da den nuværende bestyrelse har besluttet af bruge kræfterne på andre ting.

Skolebestyrelsen vil benytte lejligheden til at sige en stor tak for et veludført arbejde. Støtteforeningen har sikret muligheden for onsdagsmad og stået bag en række arrangementer, som har haft til formål at samle penge ind til vores skolebørn. På denne måde har de bidraget til elevernes oplevelser og  glæde i dagligdagen, eksempelvis tilskud til kunststofbanen, som bruges i frikvarterne.

Bestyrelsen for Støtteforeningen består af tre medlemmer, som vælges for en toårig periode, hvoraf én skal vælges blandt skolebestyrelens medlemmer. Skolebestyrelsen har valgt Pia Noesgaard som medlem af den kommende bestyrelse på skolebestyrelsesmødet den 6. februar 2017.

En af de fornemmeste opgaver for støtteforeningen er at varetage onsdagsmaden, som værdsættes af både elever og forældre. Set med vore øjne har vi i Tim noget helt unikt, hvor byens ældre borgere bidrager til livet og oplevelserne på skolen med god mad og deres tilstedeværelse. Den oplevelse giver ingen anden skole på samme måde i hele kommunen.

Jeg vil derfor bede jer som forældre overveje, om I selv, eller nogen i kender uden for skoleregi, kunne have lyst til at sikre videreførelsen af Støtteforeningen og dermed bl.a. onsdagsmaden.

Skal det siges kort, så er der ikke ingen onsdagsmad uden en støtteforening.

Generalforsamlingen foregår i multirummet på mellemgangen mandag den 20. februar 2017 kl. 17:00.

Venlig hilsen på vegne af skolebestyrelsen på Tim Skole

Mads Nedergaard
Formand