Biogas

Kære alle.
Kommunens Økonomiudvalg har i dag truffet en beslutning om IKKE at følge Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling, om at der ikke skal arbejdes videre med et stort biogasanlæg ved Ejstrup mellem Tim og Hee. Det vil sige, at det nu bliver op til byrådet den 15/8 (om en uge!!!), at tage stilling til, om der faktisk skal arbejdes videre med godkendelse af anlægget. Hvis der først gives grønt lys på tirsdag, bliver det meget usandsynligt at der ikke kommer et anlæg!
Vi ved, at Økonomiudvalget for nyligt har modtaget skrivelser fra nogle borgere i No og fra projektansøgerne ved Ejstrup, som åbenbart har været med til at åbne op for at Ejstrup Biogas skal holdes på banen. I Styregruppen har vi i dag bedt om aktindsigt ved kommunen, så vi kan se, hvad der sker…
Hvis vi skal undgå, at der kommer et stort biogas anlæg, som tegnes af investor fra Djursland, skal lokalområdet vise sin store modstand mod projektet. Vel at mærke inden tirsdag!
Vi søger derfor frivillige, som vil hjælpe med at samle underskrifter i mod Ejstrup. Vi er p.t. 10 personer, men vil gerne være endnu flere, så vi virkeligt kan komme ud til flest mulige. Vi samler underskrifter i weekenden og på mandag.
Inden vi samler underskrifter, mødes Styregruppen med alle frivillige for at bruge 5-10 min på de 5 væsentligste grunde til at Ejstrup Biogas vil ødelægge vores lokalområde.
Det er nu I skal på banen, enten som frivillig eller som underskriver, hvis lokalområdet skal vise det reelle omfang af vores skepsis mod et stort industrianlæg. De 46 skeptiske indsigelser mod projektet i høringsperioden har åbenbart ikke gjort indtryk!
Hvis du vil hjælpe med at indsamle underskrifter, kan du kontakte Freddy på tlf.: 49409098
Bedste hilsner
Freddy, På vegne af Styregruppen mod Ejstrup Biogas