Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling søndag 22. april 2018

Vil du være den koordinerende person
for affaldsindsamling i Tim Sogn?

Borgerforeningen hjælper med tilmeldingen til Danmarks Naturfredningsforening og med annoncering af arrangementet. Kontakt Benthe Holgersen, bentheholgersen@gmail.com, tlf. 23673976 hurtigst muligt. Der er tilmeldingsfrist til DN tirsdag den 3. april 2018.

Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Hvert år deltager over 100.000 danskere frivilligt og giver naturen en hånd. Du kan læse mere om arrangementet her: www.affaldsindsamlingen.dk