Fællesskab i fokus

Næste skridt i Tim 0-100
Borgerne i Tim Sogn får ordet den 7. marts kl. 19:00-21:00 i Hallen. Vi skal drøfte de kerneområder, der er udvalgt fra borgermødet i januar og fra de individuelle dialogmøder.

Kerneområderne er:

 • Frivillighed på tværs
  • Hvordan tør vi udfordre Frivillighed på tværs i fremtiden?
 • Tilflyttere
  • Hvordan kan tilflyttere hurtigere blive en del af lokalsamfundet?
 • Naturen
  • Naturen er en vigtig del for alle. Hvordan gør vi den nemmere at bruge og mere tilgængelig?
 • Faciliteter
  • Hvordan bruger vi de eksisterende faciliter og kan de bruges på en bedre måde?
  • Hvor er der et behov for nye faciliteter?

Der skal denne aften nedsættes arbejdsgrupper, som ønsker og brænder for at arbejde videre med et af kerneområderne.

Kom og vær med til at sætte retningen for Tim Sogns fremtid – vi ses.
Med venlig hilsen Jens, Elisabeth, Susanne, Britt og Ulla