Familie- og børnegudstjeneste.

Gudstjeneste for de små- og for de voksne, som ikke er bange for at blive som børn. For det er som bekendt den eneste måde hvorpå, vi alle kan komme til at forstå, hvad Guds Rige er.

Vi håber på godt vejr, og efter gudstjenesten tager vi til præstegårdshaven og hygger os sammen med kage og saft – og hvad vi ellers kan finde på at lave.

2. pinsedag d. 5. juni i Tim Kirke kl. 14.