Foredrag i Tim Præstegård 9. november 2016 kl. 19.30

martin-lutherVi nærmer os 2017, som er det store fest-år og 500-års jubilæet for reformationens indførelse. Det var d. 31. oktober 1517 Martin Luther offentliggjorde sine theser mod afladen og dermed satte reformationen i gang. Det fik vidtrækkende betydning og dramatiske konsekvenser både for kirkelivet og samfundslivet, ikke blot i Europa men også i den nye verden i Amerika.

Der er foreløbig planlagt tre foredrag om dette emne, og mere vil komme til i løbet af 2017 indenfor folkekirken, kulturlivet og på verdensplan.

Vi vil begynde i det små her hos os og varme op med et historisk indledende foredrag d. 9. november 2016 kl. 19. 30 i præstegården. Emnet er: ”Fra reformation via kongekirke til Folkekirke” Her vil vi prøve at følge reformationen fra dens begyndelse i 1517 til de spor den har sat gennem dansk kirkeliv og det grundlag den endnu danner for vores Folkekirke. Efter nytår, i januar og februar, kommer der to opfølgende foredrag, dels om  Luthers liv og hans centrale anliggende, og dels om reformationens dramatiske indførelse i Danmark.