Foredrag “Reformationens Kunst” i konfirmandstuen

“Reformationens Kunst” ved kunsthistorikeren Grethe Bay den 3. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen i Tim.

 

Med Luther kom der et nyt syn på billedkunstens rolle i forhold til religionen. I den gamle kirke blev de hellige billeder tilbedt i troen på deres magiske kraft. Denne brug af billedet blev radikalt ændret med reformationen. Fra at være opfattet som helligt, blev billedet nu betragtet som et pædagogisk verdsligt middel til at anskueliggøre det kristne budskab. Den funktion kunne mange af de gamle billeder uden problemer udfylde, dog nogle via en luthersk omtolkning af motivet. Men man opfandt også nye motiver, som kunne anskueliggøre pointerne i den nye lutherske lære. Maleren Lucas Cranach den ældre fra Wittenberg var i slutningen af 1520­erne ophavsmand til et sådant, nemlig lov og nåde ­motivet. Med reformationen som grundlag vil der i foredraget blive gjort rede for, hvordan der gennem århundreder udviklede sig en protestantisk billedtradition. Den præger også nutidens religiøse kunst. Et fint eksempel herpå er Arne Haugen Sørensens altertavle i Ringkøbing kirke.