Generalforsamling i Haveselskabet Tim-Torsted kreds.

Hermed indkaldes til generalforsamling

Torsdag, den 6. februar 2020 kl. 19.00.

Det foregår på Lystbækgård, Lystbækvej 1, 6990 Ulfborg.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Ingen bliver valgt mod deres ønske.

Mulighed for samkørsel fra Dagli’ Brugsen i Tim afg. kl. 18.40.

Efter generalforsamlingen vil Berit Killerich fortælle om Lystbækgård. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Alle er velkomne.

Henny Ramskov, Haveselskabet Tim-Torsted kreds.