Generalforsamling

haveselskabet-logo_rgb_jpg

Tim-Torsted Havekreds.

Hermed indkaldes til generalforsamling
Onsdag, den 1. februar 2017 kl. 19.00.
Det foregår i multirummet på Tim Skole (indgang fra Skolesvinget)

Efter generalforsamlingen vil Peder Svendsen fortælle os om lokalhistorisk arkiv og vise os rundt på mini museet. Herefter er der kaffe og kage.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år v. formanden.
 3. Det reviderede regnskab til godkendelse v. kassereren.
 4. Indkomne forslag (forslag skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Gitte M. Harpøth, Karen Marie Smedegaard og Vibeke Eybye er på valg. Alle modtager genvalg.
 6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, Vibeke Eybye afgår, da hun er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Pia Rossen.
 7. Valg af 2 revisorer, Agner Andersen og Birte Nielsen afgår, modtager genvalg.
 8. Valg af 1 revisorsuppleant, Susanne Ramskov afgår, modtager genvalg.
 9. Eventuelt.
  P.b.v.
  Henny Ramskov
  Tim-Torsted Havekreds