Ta’ på tur i Hoverdal Plantage

Søndag
3. september 2017
14.00 – 16.00

Skovløber Jørgen Rabjerg og turleder Per Mikkelsen fortæller om skovens tilblivelse, drift og Sørups historie.
Biolog Karen Thingsgaard viser os interessante blomster og planter og fortæller om deres udvikling, beskyttelse og pleje.

Vi går en tur gennem skoven til Ejstrup Bæk med den gamle stenkiste, langs bækdalen til Sørup Sande og tilbage gennem skovens ældste bevoksning med store Østrigs Fyr og ædelgran. Turens længde ca. 4 km. Tag godt fodtøj på. Turen egner sig ikke for gangbesværede.

Mødested: Sørup Lejrplads, Sørupvej ca. 3 km. øst for Tim.
Turleder: Per Mikkelsen, tlf. 20291146, per.a.mikkelsen@gmail.com
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med
Naturstyrelsen Vestjylland og Tim Borgerforening.

Turen er gratis og alle er velkomne.