Hvad har vi gang i?

En sommeraften, hvor man glædes over at se, hvordan færdslen er genoptaget, vejspærring er ophævet i Vester Tim. Tillykke til alle – der nu kan færdes frit.

Turen gik videre til Tim Hallen, hvor det også her var en fryd for øjet, at asfalteringen af den nye ensrettede vej mellem hal, plejehjem og skole og p-plads ved hallen også er tilendebragt.

Det bliver super godt – sikker vej blandt alle Tim 0-100.