Landsbyprisen 2018

Regionsrådet i Region Midtjylland uddeler igen i 2018 en landsbypris på 150.000 kr. til en landsby, der har gjort en særlig indsats for at skabe udvikling og dermed gøre landsbyen attraktiv for bosætning. Det er De Lokale Aktions Grupper (LAG-erne), som indstille kandidater til Landsbyprisen.

På vegne af Tim Sogn søger Borgerforeningen landsbyprisen. Der er otte kriterier vi skal opfylde. Tovholderne kontakter i disse dage informanter og beder om hjælp til at skrive om udvalgte emner. Vi vil selvfølge bestræbe os på at præsentere alle de mange aktiviteter og frivillige indsatser, der bidrages med i sognet.

Har du bidrag eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af tovholderne:
Benthe Holgersen                                Diana Mortensen
tlf. 23673976                                         tlf. 23237180
bentheholgersen@mail.dk                 mortensen_fam@mail.dk

Den samlede ansøgning lægges på hjemmesiden efter 6. november 2017
Læs om alle otte kriterier her:

Vejledende kriterier for Landsbyprisen
Landsbyprisen 2018 kan tildeles en landsby, der ikke må have over
2.000 indbyggere. Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter
den bedst samlede opfyldelse af følgende kriterier:
 – Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt.
 – Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser nye veje til fornyelse og udvikling, ikke nødvendigvis fysiske investeringer.
  – Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø i landsbyen.
 – Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og andre aktører fx med en stor frivillig indsats og bidrag med private midler.
 – Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår, fx nedlæggelse af arbejdspladser, offentlig service m.m.
 – Gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø eller fødevareudvikling eller øvrige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.
 – Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling inden for de seneste 3-5 år.
 – Et tæt samarbejde med nabolandsby(er) om fælles faciliteter, arrangementer m.m., således at prisen kan tildeles to eller flere landsbyer.

Et forslag skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen
og dens udvikling således at forslaget forholder sig til de otte
kriterier. Forslaget skal som minimum fylde 5 sider.