NYT FRA FC TIM-HEE UDVALGET

NYT NYT NYT

Nyt fra FC Tim-Hee udvalget:

Fra og med 1.1.17 er det aftalt at tilmelding/betaling af kontingent for forårs samt efterårssæsonen skal ske i den klub man oprindelig komme fra. Fremover skal spillere fra Hee tilmelde/betale via Hee´s hjemmeside Spillere fra Vedersø/Stadil samt Tim skal betale via www.tim-sogn.dk

Fremover vil hold, hvor der kun er trænere fra enten Tim eller Hee, træne  i byen, hvor trænerne bor. Er der derimod trænere både fra Tim og Hee vil træningen foregå som sædvanlig skiftevis i Tim og Hee.