Nyt fra VestRum

Elektrisk Vestrum 

Nu nærmer vi os igangsætning af perioden med lånebiler, bus og el-cykler i Vestrum.

Onsdag og torsdag i næste uge, monteres el-ladestandere i Stadil, Tim, Hover, Hee og No. Når de er på plads, er forudsætningerne for og ibrugtagning af de 3 el-biler på plads. De 4 minibiler er også ved af være klar. Der mangler dog reklamer på bilerne og andre mindre ting omkring reservering, registrering af bruger o.s.v.

Perioden forventes iværksat med opstartsmøde i Tim-hallen – der holdes onsdag den 27 marts 2019 kl.1900, hvor der oplyses om hele projektet og fra dagen efter torsdag den 28. marts –  vil bilerne og bussen kunne anvendes.

Der vil således være placeret en bil i hver af de 7 sogne fra 28. marts  og ca. 9 mdr. frem. Derudover en bus ved Tim-hallen.

Vedrørende 3 elbiler, 4 minibiler og 1 bus – er samarbejdspartneren Byen bil, der leverer bilerne, står for udlån opkrævning afbetaling med meget mere i perioden – derefter forventes det, at de biler, bus med mere, der anvendes tilstrækkeligt – kan fortsætte med udleje i tiden fremover.

Vi forventer et brug, der gør det muligt, at Byens Bil kan fortsætte med at have lånebil placeret mange af de 7 steder.

Der mangler endnu nogle beslutninger omkring nøgleudlevering, registrering af låner/lejer m.m.

Vedrørende el-cyklerne – mangler der i øjeblikket, at  nogle få brikker falder på plads. Det er bl.a omkring  -hvor mange der bliver økonomi til, -hvilke el-cykler,  og hvor de placeres hvornår…..

På gensyn til mødet i Tim,

Projektgruppen

Carsten Meller, Palle Pedersen og Irvin Christensen.

PS. Endelig indkaldelse til mødet bringes i Lokalposten, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og på Vestrums hjemmeside.