Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Alle folkekirkemedlemmer indbydes til orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg. Dette foregår i konfirmandstuen, Høbrovej 3, 6980 Tim den 9. juni kl. 19.00.
Mødet gennemføres såfremt mødebegrænsningerne tillader det.

Menighedsrådet