Repræsentant til landdistriktsrådet søges

Med en lokal repræsentant i Landdistriktsrådet får vi indflydelse på Kommunens landdistriktspolitik og handlingsplaner. Har du lyst til og interesse i, at få indflydelse på udviklingen af landdistrikterne, så kontakt formanden for Tim Borgerforening Jens Gammeljord Snogdal tlf. 24220237. Læs mere om årsmøde og valg til Landdistriktsrådet i nedenstående opslag og i mail fra Kommunens Landdistriktskoordinator.

Hvad laver landdistriktsrådet og hvordan er rådet sammensat?
Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter valgt af områdets borger- og sogneforeninger i landområderne samt repræsentanter fra byrådet. Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommunes Landdistrikter. Rådet består af 12 medlemmer. 6 medlemmer som repræsenterer landdistrikternes lokalområder og 6 medlemmer af byrådet. I skal vælge 6 medlemmer, som repræsenterer lokalområderne + 6 personlige stedfortrædere.
Rådets opgaver:
· At understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne
· At bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan
· At arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne
· At være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd i kommunen i sager, der berører landdistrikterne
· At indstille til kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg, hvorledes midler reserveret til landdistriktsområdet bliver anvendt
· At varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer
· At stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne
· At understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår
Hvor og hvornår mødes landdistriktsrådet?
Der planlægges afholdelse af 5 møder i landdistriktsrådet om året – møderne er fastlagt med en frekvens på ca. 10 uger. Alle møder afholdes i tidsrummet fra kl. 19-22. Det tilstræbes til at komme rundt i alle dele af kommunens landdistrikter.
Hvor længe er er man medlem af rådet?
Til dette valg skal der vælges 3 personer, der skal sidde i rådet i de næste 2 år. Og 3 personer, der vælges for 4 år. Fremover afholdes valg hvert andet år.
Hvordan stiller man op? Og hvem kan stille op?
Man stiller op på selve valgmødet den 2.11.
For at have valgret og være valgbar til rådet, skal man have fast bopæl udenfor centerbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er vigtigt, at der er opbakning til den opstillede, og vedkommende er udpeget af borger-sogneforeningen, eftersom det er dem landdistriktsrådet servicerer.
Hvor mange stemmer har hver borger-sogneforening?
Som formand for borger/sogneforeningen får du udleveret de 2 stemmesedler, når du ankommer til mødet. I din borger- eller sogneforening beslutter I selv, hvem af jer der afgiver stemmerne. Der er således ikke stemmesedler til alle medlemmer af borger/sogneforeningen.

Læs mere om landdistriktsrådets vedtægter her: https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Landsbyer-og-landdistrikter/Vedtaegter_for_Landdistriktsraadet_2017.pdf

Mvh. Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator og sekretær for landdistriktsrådet

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Telefon: 25324746
E-mail:lotte.finnerup@rksk.dk