Støtteforening Tim Skole ekstraordinær generalforsamling onsdag 19. april kl. 17.00

Kære Alle

Det er på onsdag der er ekstraordinær genralforsamling så vi forsat kan have en “Støtteforeningen” som sikrer onsdagsmaden efter sommerferien på Tim Skole

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. april 2017 kl 17:00 i multirummet på Mellemgangen, med det formål at få samlet en gyldig bestyrelse.

Flere har udtrykt interesse hvilket er dejligt og skolebestyrelsen håber at interesserede møder op, da vi skal have valgt to medlemmer og gerne en suppleant som sammen med Pia Noesgaard fra Skolebestyrelsen kan videreføre onsdagsmaden.

Husk at alle kan deltage uanset om man har børn på Tim Skole eller man gerne vil hjælpe skolen gennem frivilligt arbejde.

baggrunden for denne reminder er følgende:

Varsel – Ordningen med onsdagsmad på Tim Skolen kan ophører efter sommerferien

Kære forældre eller frivillige med et ønske om at hjælpe Tim Skole så der forsat findes onsdagsmad efter sommerferien
På støtteforeningen for Tim Skoles generalforsamling den 20. februar 2017 kunne der ikke vælges en ny bestyrelse, da der ikke stillede andre op end Pia Noesgaard. Pia er indstillet som repræsentant for Skolebestyrelsen for Tim skole.

Konsekvenserne af en manglende støtteforening bliver, hvis ikke der vælges to yderligere bestyrelsesmedlemmer, (kasserer og ordinært medlem), at onsdagsmaden på Tim Skole ophører efter sommerferien.

Baggrund:
• Onsdagsmaden kan kun videreføres, hvis vi har en støtteforening eller anden forening, som kan varetage opgaven med drift og økonomisk styring af tilbuddet. Det er ikke lovligt, at foretage dette i skoleregi jf. reglerne for skolens drift.

• Bestyrelsen for Støtteforeningen består af tre medlemmer, som vælges for en toårig periode, hvoraf én skal vælges blandt skolebestyrelens medlemmer. Skolebestyrelsen har valgt Pia Noesgaard som medlem af den kommende bestyrelse på skolebestyrelsesmødet d. 6. februar 2017.

• Ambitionsniveauet for foreningen er op til bestyrelsens at vælge, men skolens højeste ønske lige nu er at vi kan bibeholde onsdagsmaden, som vi ser som den fornemmeste opgave og måske eneste for støtteforeningen.

• Set med skolens øjne har vi i Tim noget helt unikt, hvor byens ældre borgere bidrager til livet og oplevelserne på skolen med god mad og deres tilstedeværelse. Den oplevelse giver ingen anden skole på samme måde i hele kommunen.

• Onsdagsmadholdet som bidrager med mange frivillige timer på skolen, laver typisk mellem 170 og 200 portioner om ugen.

Vi vil derfor bede jer som forældre genoverveje, om I selv, eller nogen I kender uden for skoleregi, kunne have lyst til at sikre videreførelsen af Støtteforeningen og dermed onsdagsmaden.
Det vil være en skam, at vi kommer dertil, at vi samtidig med at vi får renoveret både skolen og Tim hallen og sætter Tim på landkortet, desværre må skære ned på et attraktiv tilbud til familier og elever og må takke nej til en masse frivillige kræfter leveret af byens ældre borgere.

Som forældre og skolebestyrelse vil vi være meget kede af at dette tilbud og det ekstraliv som onsdags-maden tilfører skolen bortfalder.

Derfor indkalder Skolebestyrelsen for Tim Skole til en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. april 2017 kl 17:00 i multirummet på Mellemgangen, med det formål at få samlet en gyldig bestyrelse.

Men skal det siges kort, så er der ikke ingen onsdagsmad uden en støtteforening. Rammerne og evt. nyt foreningsnavn vil forhåbentlig være op til en nyvalgt bestyrelse efter den 19 april at fastsætte.

Såfremt der du / I har spørgsmål til støtteforeningens arbejde og opgaven kan Mads Nedergaard 24261618 eller Pernille Kjær Conradsen 21380913 kontaktes

På vegne af skolebestyrelsen på Tim Skole

Mads Nedergaard / Pernille Kjær Conradsen
Formand Næstformand