Tim Borgerforening online genralforsamling 2020

Tim borgerforening har valgt at afholde en online generalforsamling på vores hjemmeside i 2020, grundet Corona-virus og restriktioner for at kunne mødes i større forsamlinger.

Dagsordenen er følgende

  1. Marlene og Pia modtager genvalg
  2. Jens modtager genvalg, dog kun for et år, for herefter at udtræde af bestyrelsen
  3. Revisorerne Birger Graversen og Preben Norup modtager genvalg
  4. Suppleant  Bettina Hansen modtager genvalg

Beretningen og regnskab samt valg af bestyrelsen skal godkendes af en generalforsamling. Det betyder at alle medlemmer af Tim Borgerforening kan fremsætte indsigelser til ovenstående dagsorden.

Eventuelle indsigelser skal meddeles til formand Mads Nedergaard på mail timborgerforening@gmail.com  senest den fredag den 26. juni 2020.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker fremlagt dokumenter i trykt udgave, kan du kontakte formand Mads Nedergaard på mobil 24261618 eller mail timborgerforening@gmail.com

Tim Borgerforening håber på forståelse for den valgte løsning. Vi ser frem til at få nogle mere normale rammer for fællesskabet i Tim Sogn, og at vi kan afholde en ordinær generalforsamling i 2021 i fælles rammer med hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Tim Borgerforening