Aftenturen går til Stauning

Tim og Omegns Seniorklub inviterer tirsdag den 6. juni 2017 til aftentur til Stauning Lufthavns Museum. Der vil være rundvisning kl. 19.00
Kørsel i egne biler fra Stationen i Tim kl. 18.15

Ingen tilmelding.