Generalforsamling

Tim og Omegns Seniorklub afholder generalforsamling i Stationen den 5. marts kl. 19:00. Efterfølgende er der pladespil og kaffe. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før.

På gensyn