Lokalhistorisk arkiv

Tim og Omegns Seniorklub inviterer til et arrangement i Lokal Historisk Arkiv på Tim Skole. Det er Tirsdag den 1. november kl. 19:00 v/Peder Svendsen.
Tilmelding til Ane Marie 97333255