Pleje af den fredede hede ved Sørup

Frivillige søges til pleje af den fredede hede ved Sørup

Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing-Skjern arrangerer i samarbejde med Naturstyrelsen rydning af selvsåede træer og buske på den statsejede hede.

Tid: Lørdag den 21. april 2018 kl. 14-16 og onsdag 2. maj 2018 kl. 19-21.
Mødested: Parkeringspladsen i Sørup i Hoverdal Plantage, Sørupvej ca. 4 km sydøst for Tim.

Heden er flere steder ved at gro til med birk, skovfyr og andre træarter og buske, som vi vil fælde med bøjlesav og ørnenæb eller trække op med en træoptrækker.

Naturstyrelsen sørger efterfølgende for at de fældede træer fjernes og slås til flis.

Vi håber at frivillige DN medlemmer og borgere i Tim vil hjælpe til, så heden kan bibeholdes åben med de naturligt hjemmehørende planter, bl.a. hedelyng, revling, tyttebær og enebærbuske.

Egne save og ørnenæb må gerne medbringes.

Der vil være en forfriskning til deltagerne, og der bliver også tid til at snakke sammen.

Rydningen annonceres på DN Ringkøbing-Skjerns hjemmeside og på Tim Borgerforenings hjemmeside efter aftale med borgerforeningen.

Vel mødt
Per Mikkelsen

Optrækning af birketræer