Tim og Omegns Seniorklub

Tim og Omegns Seniorklub inviterer til generalforsamling ifølge vedtægter mandag den 7. Juni kl. 19.00 i Stationen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i  hænde senest 10 dage før.
Der vil være pladespil og kaffe efter generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.

Tim og Omegns Seniorklub – Velkommen til Tim Sogn